Organistforeningen søger ny sekretariatsleder

Organistforeningen organiserer organister uddannet på Kirkemusikskolerne og har ca. 700 medlemmer. Organistforeningen er medlem hos FTF med CO10 som forhandlingsorganisation.

Sekretariatet består ud over sekretariatslederen af en sekretariatsmedarbejder og en konsulent.
Sekretariatet er beliggende på Vindinggård Ringvej 1, 7100 Vejle.

Sekretariatets opgaver er
 • Sikring af overholdelse af Organistoverenskomsten i samarbejde med foreningens TR
 • Forhandling af vilkår for medlemmer i forbindelse med ansættelse
 • Vejledning af medlemmer og TR i sager vedr. løn- og arbejdsvilkår, arbejdsmiljøloven m.v.
 • Administration af medlemsdatabase og elektronisk sagsstyringssystem
 • Økonomistyring
 • Forhandling af afskedigelsessager for medlemmer i samarbejde med TR
 • Forberedelse og afvikling af bestyrelsesmøder, TR-uddannelser m.v.
 • Forhandling med menighedsråd, provstier, provstikonsulenter, stifter, kirkeministeriet og andre offentlige myndigheder
 • Produktion af fagpolitiske oplæg og beslutningsoplæg til bestyrelse og interne udvalg
 • Forhandling af overenskomst i samarbejde med CO10
 • Administration af persondataforordningen
Vi søger en sekretariatsleder, der
 • har juridisk indsigt og erfaring med overenskomstfortolkning
 • har kendskab til arbejdsmarkedsforhold, overenskomststruktur, tjenestemandslovgivning - gerne inden for folkekirkeområdet
 • har forhandlingserfaring
 • har stærke mundtlige og skriftlige formidlingsevner
 • er fortrolig med IT og økonomistyring
 • har ledelseserfaring
 • kan bidrage med faglige oplæg til vores medlemsblad og hjemmesiden
 • har erfaring med arbejde i en politisk styret organisation.
Arbejdstid: fuld tid eller timetal efter aftale. Arbejdet foregår i tæt samarbejde med formand og øvrig bestyrelse.

Et væsentligt fokuspunkt for Organistforeningen er at bidrage til udvikling af organistuddannelsen, bl.a. via foreningens repræsentationer i kirkemusikskolernes bestyrelser og via arbejds- og styregrupper nedsat under folkekirkens brancheudvalg for kompetenceudvikling. En væsentlig kvalifikation vil derfor være kendskab til og interesse for uddannelsespolitik og -planlægning.

Grundet sekretariatets beskedne størrelse lægges der stor vægt på at sekretariatslederen arbejder selvstændigt og effektivt. Vi søger en person, der er udadvendt og imødekommende, vedholdende og konsekvent. 

Vi tilbyder attraktive løn- og arbejdsvilkår. Der er stor alsidighed i arbejdsopgaverne. Der vil være mulighed for selv at tilrettelægge en stor del af sin arbejdstid, idet der dog forventes en vis on-line-tilstedeværelse udenfor sædvanlig arbejdstid som back-up for vores tillidsrepræsentanter, der ofte har forhandlingsmøder om aftenen.
En del rejseaktivitet må påregnes.

Ansøgningsfrist 10. november. Ansøgning mrk. ”Sekretariatsleder” sendes pr. mail til sekr@organist.org.
Ansættelsessamtaler afholdes i uge 47.

Evt. spørgsmål vedrørende stillingen kan rettes til sekretariatsleder John Poulsen på tlf. 2060 3827 eller formand Henriette Hoppe, tlf. 7524 5215 el. 2259 6813.