Om Organistforeningen

Organistforeningen er en fagforening for organister, der har bestået uddannelsen som Kirkemusiker med Orgel og Korledelse (tidligere Præliminær Orgelprøve). Uddannelse af KMOK'ere foregår på kirkemusikskolerne.

Foreningen har ca. 650 medlemmer, hvoraf ca. 500 er i arbejde som organister i folkekirken.

Vi varetager medlemmernes faglige, kunstneriske, tjenstlige, økonomiske og sociale interesser.

Vi varetager også medlemmernes forhandlingsret i overensstemmelse med overenskomsten mellem CO10 og kirkeministeriet. Organistforeningen indgår bindende aftaler på medlemmernes vegne.

Organistforeningen udgiver medlemsbladet Organist.org, der udkommer en gang om måneden. Og medlemmerne mødes til et årligt stævne.

Derudover åbner et medlemskab for en række andre konkrete fordele, herunder økonomiske fordele hos foreningens samarbejdspartnere.

Formål

Organistforeningens formål er
  • at udøve forhandlings- og aftaleretten for medlemmerne i overensstemmelse med gældende hovedaftale og overenskomster, herunder at forhandle løn og ansættelsesvilkår for alle stillinger under foreningens forhandlingsområde.
  • at bistå medlemmerne i deres faglige, tjenstlige og kunstneriske interesser.
  • at virke for en styrkelse af standens og de enkelte medlemmernes faglige og kunstneriske niveau ved et engagement i uddannelse og efteruddannelse.
  • at virke for en styrkelse af sammenholdet mellem medlemmerne ved at afholde et årligt landsmøde samt at støtte initiativer, der etablerer netværk for foreningens medlemmer.

Vedtægter