133 slidstærke stykker til begravelse

Lasse Toft Eriksen, red.
Når dagen hælder – orgelmusik til begravelser
Forlaget Mixtur 2020
228 sider
599 kr. på noder.dk
(Aktuelt: Sampak med ”Koralbog med salmeforspil til begravelser”: 950 kr.)

Af Henrik Strøm

Udgivelsen her er i ordets bedste mening en gedigen antologi med orgelmusik udvalgt med sigte på begravelser, bisættelser og andagter med et mere meditativt præg. Denne hensigt genkendes fra de svenske serier Lux Æterna og Lux Nova (Gehrmans Musikförlag), som udgivelsen her i nogen grad står i gæld til.

Det er en stor styrke, at denne udgivelse dels samler de ofte efterspurgte orgelstykker, og dels byder på orgelkoraler til de mest benyttede salmemelodier ved begravelser og bisættelser.
Det overordnede indtryk er, at udgivelsen har en høj kvalitet med hensyn til opsætning og trykning. De enkelte orgelstykker er opsat således, at man sjældent vil opleve bladvending, og udgivelsen er trykt i en fornem stofindbinding.

Udgivelsen falder i to dele, en første del med frie værker og koralbearbejdelser over melodier, som ikke optræder i Den Danske Salmebog, samt en anden del med orgelkoraler med relevans for udgivelsens overordnede sigte over salmemelodier fra Den Danske Salmebog. Udgivelsen er desuden tilrettelagt under hensyntagen til, at orgelstykkernes repræsentation også i særlig grad omfavner de mindre (kapel)orglers klanglige formåen. I det rige registerafsnit er der for hvert orgelstykke angivet idiomatiske krav til antal af manualer og pedal.

De frie orgelstykker
Denne del består af 74 orgelstykker fra (særligt) barokken og op til vor tid. I denne del findes en lang række uomgængelige ”highlights”. I flæng nævnes: Bachs Air fra orkestersuite i D-dur (BWV 1068), her i to udsættelser: en for to manualer og pedal samt en udsættelse for manual alene. Det samme gør sig i øvrigt gældende for Jesus bleibet meine Freude og Händels Largo fra operaen Serse.

I denne del findes også en del mindre stykker fra det barokke repertoire for tasteinstrumenter og en del fine orgeludsættelser af blandt andet orkester- og vokalkompositioner fra Lasse Toft Eriksens hånd. Udvalget i denne første del læner sig op ad repertoiret fra de svenske Lux-serier. Dog er der også blevet plads nogle relativt ukendte orgelstykker, hvoraf skal nævnes Bjarne Hersbos meditation for orgel: Im Himmelreich og Bengt Wittjes Adagio i G. Sidstnævnte har præg af at være en pastiche over en barok-air for orgel. Begge stykker klinger dejligt og forfriskende.

Orgelkoralerne
Den anden del består af 59 orgelkoraler til melodier i Den Danske Salmebog, og det er vel særligt i denne del, at udgivelsen får et særligt dansk islæt og distance til repertoiret fra Lux-serierne. Der er tale om et godt og stilistisk bredt udvalg af orgelkoraler, som for størstedelens vedkommende allerede har vundet stor udbredelse – og været udgivet på et tidligere tidspunkt i anden sammenhæng. Her skal henledes en opmærksomhed på Lasse Toft Eriksens udsættelser af salmemelodier baseret på andre komponisters værker bl.a. Lysets engel går med glans, Dagen går med raske fjed og I østen stiger solen op som baserer sig på tre af Weyses 32 lette orgelpræludier, det er meget vellykket gjort uden at være kitsch.

Det er en styrke, at de nok mest benyttede salmer ved begravelser og bisættelser er rigtig godt repræsenteret i denne udgivelse, bl.a. med tre udsættelser af Dejlig er jorden, fem udsættelser af Dagen går med raske fjed og tre udsættelser af Du, som har tændt millioner af stjerner.

Når dagen hælder har et enormt anvendelsesmæssigt potentiale og er dygtigt sammensat af et særdeles bredt udvalg af kendte orgelstykker til begravelser og bisættelser. Samlingen er et uomgængeligt arbejdsredskab for en organist.

Henrik Strøm er organist ved Sæby Kirke