Ny brugsbog til begravelser er gennemført godt håndværk

Lasse Toft Eriksen, red.
Når Dagen Hælder – Koralbog med salmeforspil til begravelser
Forlaget Mixtur 2020
228 sider
499 kr. på noder.dk
(Aktuelt: Sampak med ”Orgelmusik til begravelser”: 950 kr.)

Af Henrik Strøm

Udgivelsen her omfatter både en koralbog og en forspilssamling til 65 af de mest benyttede salmer fra Den Danske Salmebog ved begravelser og bisættelser. Det er glædeligt, at udvalget af salmer er så bredt, at ikke kun de gængse begravelsessalmer er medtaget. Der er således i udvalget en del lovssangssalmer, salmer til dagsrytmen, årstids- og højtidssalmer samt nogle af de nyere salmer som Der er en vej, som vi alle går alene, Jeg er i Herrens hænder, Nu er livet gemt hos Gud og Nu har du taget fra os.

Alle salmemelodierne er gengivet efter koralbogens tonearter samt på den modstående side i en dybere klingende toneart, hvilket også gør sig gældende for de ledsagende forspil. En række af melodierne er transponeret til dybere tonearter end i de tidligere udgaver af “dybe” koralbøger. Spørgsmålet om menighedssangens toneleje er en religion i sig selv, men her gives altså muligheden for at vælge et lidt dybere alternativ.

Koralbogsudsættelserne følger som hovedregel udsættelserne i koralbogen fra 2003, i enkelte tilfælde koralbogen fra 1954, hvor dog særligt Du, som har tændt millioner af stjerner nogle steder har en lidt anden stemmeføring og harmonisering end i koralbogen fra 2003. Lyksalig, lyksalig har som den eneste salme fået en lille trestemmig, alternativ harmonisering.

Udgivelsens layout og indbundne tryk er af forbilledlig høj kvalitet. Alle koraludsættelserne har teksten til første vers sat under noderne og sidste vers’ begyndelseslinje skrevet som en fodnote. Bagest i udgivelsen findes også noder til de mest benyttede korsvar. De fleste praktiske krav til en koralbog synes således at være opfyldt særdeles tilfredsstillende.

Melodinære forspil
Lasse Toft Eriksens koralforspil er generelt betragtet meget vellykkede. Der er ikke bare tale om små intonationer, men om deciderede forspil, som på alle måder virker gennemførte og konsistente – der er simpelthen tale om godt håndværk. Forspillene har stilistiske forskelle til trods et lidt ensrettet præg, som passer godt til salmeforspillenes rolle i denne sammenhæng. Forspillene er meget melodinære, og rummer ofte sekvenserede forløb.

Hvad angår de tidlige melodier, er der ikke lagt så meget vægt på, om forspillene i stilistisk henseende korresponderer med koralmelodien, hvilket mere gør sig gældende for de romantisk klingende melodier. Og særligt forspillene til Tunge, mørke natteskyer, Påskeblomst, hvad vil du her? og Min Jesus, lad mit hjerte få rummer en fin originalitet, som peger hen på det særlige i Carl Nielsens musik.

Forspillene kan efter behov udmærket realiseres på et enkelt manual – eller klaver for den sags skyld – men der er også lagt op til, at et melodiforløb kan udskilles på en solostemme på et andet manual.

Som helhed betragtet er koralbogen og forspilssamlingen meget vellykket som et praktisk arbejdsredskab, og på det æstetiske plan synes forspillene at klæde melodierne på til anledningen – og det er bestemt anbefalelsesværdigt.

Henrik Strøm er organist ved Sæby Kirke