Formand: Henriette Hoppe 

Sekretariat

 

Vindinggård Ringvej 1
7100 Vejle
Tlf. 7665 9560
(Åbent man.-tor. kl. 10-13)

Sekretariatsleder
John Poulsen


Sekretariatsmedarbejder
Inge Bech Hansen


Konsulent
Hans Henrik Brok-Kristensen, tlf. 20 60 38 26Tillidsrepræsentanter

Find tillidsrepræsentant

 Fagbladet Organist.org

Se kontaktinformation


Nyheder
Ministeriet tager uklarhed om varsling af geofleks op til behandling
(17-01-2017)
Kirkeministeriet beder stifterne genoverveje deres vejledning om opslag af kirkefunktionær-stillinger....
Læs mere
 
Psykolog ansat til Folkekirkens Arbejdsmiljørådgivning
(29-12-2016)
Projektstyregruppen for det pilotprojekt, som skal etablere en neutral rådgivningsenhed for arbejds-miljøet...
Læs mere
 
Menighedsråd får bedre styr på APV
(20-12-2016)
Antallet af påbud fra Arbejdstilsynet omkring manglende eller mangelfulde arbejdspladsvurderinger...
Læs mere
 
10 spørgsmål skal hjælpe samtalen på gled
(13-12-2016)
I en artikel på menighedsraad.dk med overskriften ”Husk arbejdsmiljøet fra starten”...
Læs mere
 
Lønanciennitet begrænses ikke af eksamensdato
(12-12-2016)
Når en PO eller KMOK skal indplaceres på et af de to basisløntrin, er det afgørende,...
Læs mere
 
Stævne 2017 med fokus på den gode sats
(06-12-2016)
Organiststævnet i maj 2017 vil i bred forstand have satsarbejdet som et gennemgående tema....
Læs mere
 
Geografisk fleksibilitet planlægges bedst i fællesskab
(05-12-2016)
Organistforeningens fagblad, Organist.org, har gennemført en spørgeskemaundersøgelse...
Læs mere
 
Tjenestemandsstillinger ændres i ministeriet
(14-11-2016)
En tjenestemandsstilling er ikke helt så let at omlægge til "geografisk fleksibilitet",...
Læs mere
 
Fagpakkeprojekt indledes med SSB for småbørn
(18-10-2016)
Med uddannelsen ”Sang, spil og bevægelse i kirken for 0-5-årige” kan kirkemusikskolerne...
Læs mere
 
Ved geografisk fleksibilitet skal arbejdsmiljøansvar placeres entydigt
(17-10-2016)
Folkekirkens Arbejdsmiljøråd har i samarbejde med Arbejdstilsynet fået klarlagt, hvordan...
Læs mere
 
Organiststævnet i 2017 bliver i Helsingør
(10-09-2016)
Efter en tænkepause her i 2016 får Organistforeningens medlemmer til næste år...
Læs mere
 
Landsforeningen som forhandlingspart mødes med skepsis
(22-08-2016)
Som et skridt på vejen til at kunne blive arbejdsgiverorganisation har Landsforeningen af Menighedsråd...
Læs mere
 
Åbent TR-kursus
(26-07-2016)
Mandag den 29. august kl. 9 til 16 er der TR-kursus på Vejle Center Hotel, hvor alle interesserede...
Læs mere
 
Er du med til at presse organistlønnen ned?
(01-07-2016)
En stor del af Organistforeningens medlemmer har stadig ikke fået – eller har slet ikke søgt...
Læs mere
 
Ny lederuddannelse for kontaktpersoner
(14-06-2016)
Landsforeningen af Menighedsråds opkvalificeringstilbud for kontaktpersoner har de seneste år...
Læs mere
 
Pas på aldersdiskrimination i koret
(06-06-2016)
”I mange kor bliver der traditionelt afholdt foresyngning. (…) Det er helt legalt. Men det...
Læs mere
 
Flere måder at finansiere TR-udgifter på
(06-06-2016)
Når organisternes tillidsrepræsentanter har udgifter til kørsel i forbindelse med...
Læs mere
 
Gramex-midlerne er også for PO’ere
(01-06-2016)
I en artikel i juni-nummeret af Organistforeningens medlemsblad, Organist.org, gør bestyrelsesmed-lem...
Læs mere
 
Rapport: højt frafald på kirkemusikskolerne
(01-06-2016)
Folkekirkens Kirkemusikskoler har en virkelig høj frafaldsprocent blandt elever på organist-eksamensuddannelsen:...
Læs mere
 
Avis: Organist-fridage dræner kirkens økonomi
(25-05-2016)
En anonym kilde i en ellers lødig avis angriber organiststanden for at terrorisere præster...
Læs mere