Formand: Anders Thorup
Sekretariat

Vindinggård Ringvej 1
7100 Vejle
Tlf. 7665 9560
(Åbent man.-tor. kl. 10-13)

Sekretariatsleder
John Poulsen


Sekretariatsmedarbejder
Inge Bech Hansen


Konsulent

Hans Henrik Brok-Kristensen, tlf. 20 60 38 26

Tillidsrepræsentanter

Find tillidsrepræsentant

 Fagbladet Organist.org

Se kontaktinformation


Nyheder
Nyt skema til stillingsoptælling
(04-02-2016)
Organistforeningen tilbyder nu sine medlemmer et nyt regneark til optælling af organiststillinger....
Læs mere
 
Kandidater til bestyrelsen
(03-02-2016)
Ved Organistforeningens ordinære generalforsamling mandag den 30. maj 2016 udløber valgperioden...
Læs mere
 
Folkekirken får sin egen rådgivning om arbejdsmiljø
(18-12-2015)
I fællesskab har Folkekirkens Arbejdsmiljøråd og Kirkeministeriet lagt en ambitiøs...
Læs mere
 
Korte kurser på kirkemusikskolerne i foråret 2016
(18-12-2015)
Tilrettelæggelsen af de såkaldte fagpakker i kirkemusikskolernes kommende efteruddannelsesprojekt...
Læs mere
 
Nyt projekt bringer orgelspillet ud til børn og unge
(30-11-2015)
Projektet ”Børn-Unge-Orgel” skal vække organisters interesse for at undervise...
Læs mere
 
Kom med på årsmøde i Herning til maj
(24-11-2015)
Mandag den 30. maj 2016 afholder Organistforeningen sit årsmøde, som bestyrelsen håber,...
Læs mere
 
Organist får rekordstor godtgørelse for fyring
(07-10-2015)
Prisen for at afskedige en organist uden saglig begrundelse løber op i et sekscifret beløb...
Læs mere
 
Ny aftale forhindrer mulig lønnedgang
(25-09-2015)
Når man som organist består kirkemusikskolernes eksamen som Kirkemusiker med Orgel og Korledelse...
Læs mere
 
Kirkeministeriets nyhedsbrev om lønforhandlingerne
(24-09-2015)
Det årlige nyhedsbrev om de lokale lønforhandlinger beskriver forhandlingsprocessen og forklarer...
Læs mere
 
Søg midler til efteruddannelse
(21-09-2015)
Ansøgningen til midler fra Kompetencefonden på folkekirkens område er nu åben. Den...
Læs mere
 
Spændende stifts-arrangementer i november
(15-09-2015)
I november afholdes der en række gratis arrangementer for Organistforeningens medlemmer rundt omkring...
Læs mere
 
Et redskab til nytænkning i sognet
(31-08-2015)
En ny webportal skal hjælpe landets menighedsråd til at udnytte de økonomiske ressourcer...
Læs mere
 
Så bredt er rådighedsbåndet ikke
(27-08-2015)
Landsforeningens vejledning af menighedsråd om kirkefunktionærers rammetid og rådighedstid...
Læs mere
 
Fuld aftalefrihed for vikarers kørsel
(26-08-2015)
Ifølge en ny vejledning fra de ti stifter kan et menighedsråd give deres løse organistvikar...
Læs mere
 
Oplæg til diskussion: Mobning kan foregå ubevidst
(17-08-2015)
Folkekirken har fået en antimobbepolitik samt forslag til politikker på en række andre...
Læs mere
 
Kurser i efterårshalvåret 2015
(22-06-2015)
Her bringer vi en oversigt over af nogle af de mest oplagte ting at kigge nærmere på, hvis...
Læs mere
 
Introkurser for nyansatte
(19-06-2015)
Bliv klogere på, hvad folkekirken er for en størrelse, når du som nyansat skal...
Læs mere
 
Ny lokallønsordning for tjenestemænd hos DOKS, FAKK og kirketjenerne
(19-05-2015)
Moderniseringsstyrelsen afviser ny løn for tjenestemænd blandt folkekirkens funktionærer....
Læs mere
 
Ny lov om godtgørelse ved fyring og bortvisning
(18-05-2015)
Funktionærlovens regler for fratrædelsesgodtgørelse i forbindelse med afskedigelser...
Læs mere
 
Samarbejdsaftaler skal offentliggøres
(16-05-2015)
Når to eller flere menighedsråd indgår aftaler om et samarbejde – eksempelvis...
Læs mere
 
 

Kontingentopkrævninger 1. kvartal 2016 og kandidater til bestyrelsen

Opkrævninger på kontingent for 1. kvartal 2016 udsendes primo februar måned til betaling den 10.2.2016.
Af tekniske grunde vil PBS-opkrævninger først blive gennemført den 1.3.2016.
Vi beklager forsinkelsen.


Kandidater til bestyrelsen
Ved Organistforeningens ordinære generalforsamling mandag den 30. maj 2016 udløber valgperioden for bestyrelsesmedlemmerne Tommy Schmidt Bülov og Pia Jeanette Nielsen.
Begge modtager genvalg og bestyrelsen genopstiller hermed dem begge for en ny periode.
(se mere under nyheder)